Prawo o domenach internetowych
Marketing
0

Prawo o domenach internetowych

Prawne aspekty działania domen, zwłaszcza zagadnienia związane z rejestracją i używaniem domen stanowi pole zainteresowań polityków krajowych i unijnych. Wiąże się to z rosnącą wartością ekonomiczną domen, coraz większym zainteresowaniem domenami wśród internautów, wydajnością domen w prowadzeniu internetowego biznesu. Coraz powszechniejsze wykorzystanie domen powoduje, że rośnie liczba sporów prawnych dotyczących funkcjonowania domen w przestrzeni wirtualnej.

W Polsce rozstrzyganiem sporów związanych z funkcjonowaniem domen zajmuje się przede wszystkim Sąd Polubowny ds Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Z punktu widzenia prawa domena nie jest własnością intelektualną. Choć nie jest rzeczą, to w praktyce pojawia się jako przedmiot umowy najmu, sprzedaży, leasingu. W prawie polskim i prawie wielu państw Unii Europejskiej nie ma normatywnej definicji, brakuje przepisów dotyczących domen.

W prawie wspólnotowym Unii Europejskiej domena internetowa zdefiniowana jest w dwóch rozporządzeniach. Domena internetowa definiowana jest jako „przyjazna człowiekowi transkrypcja adresu internetowego”. To skomplikowane sformułowanie oznacza, że domena jest tłumaczeniem numerycznego IP komputera na ciąg wyrazów zrozumiałych dla użytkownika. W ustawodawstwie europejskim podkreśla się, że każda domena jest niepowtarzalna, bowiem niemożliwa jest rejestracja dwóch takich samych domen. O pierwszeństwie rejestracji domeny decyduje pierwszeństwo złożenia wniosku o zarejestrowanie domeny.

Podobne posty
Koszt założenia domeny
Koszt założenia domeny
Przyszłość pozycjonowania i reklamy internetowej
Przyszłość pozycjonowania i reklamy internetowej
Strony WWW – FAQ a pozycjonowanie
Strony WWW – FAQ a pozycjonowanie
Call Now Button
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak polityka bezpieczeństwa może chronić firmę przed cyberprzestępcami
Jak polityka bezpieczeństwa może chronić firmę przed cyberprzestępcami

Wykorzystywanie komputerów firmowych do prywatnych celów to nie tylko mniejsza produktywność pracowników, ale również strata czasu i pieniędzy. Co ważniejsze,...

Zamknij