Prawo o domenach internetowych
Marketing
0

Prawo o domenach internetowych

Prawne aspekty działania domen, zwłaszcza zagadnienia związane z rejestracją i używaniem domen stanowi pole zainteresowań polityków krajowych i unijnych. Wiąże się to z rosnącą wartością ekonomiczną domen, coraz większym zainteresowaniem domenami wśród internautów, wydajnością domen w prowadzeniu internetowego biznesu. Coraz powszechniejsze wykorzystanie domen powoduje, że rośnie liczba sporów prawnych dotyczących funkcjonowania domen w przestrzeni wirtualnej.

W Polsce rozstrzyganiem sporów związanych z funkcjonowaniem domen zajmuje się przede wszystkim Sąd Polubowny ds Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Z punktu widzenia prawa domena nie jest własnością intelektualną. Choć nie jest rzeczą, to w praktyce pojawia się jako przedmiot umowy najmu, sprzedaży, leasingu. W prawie polskim i prawie wielu państw Unii Europejskiej nie ma normatywnej definicji, brakuje przepisów dotyczących domen.

W prawie wspólnotowym Unii Europejskiej domena internetowa zdefiniowana jest w dwóch rozporządzeniach. Domena internetowa definiowana jest jako „przyjazna człowiekowi transkrypcja adresu internetowego”. To skomplikowane sformułowanie oznacza, że domena jest tłumaczeniem numerycznego IP komputera na ciąg wyrazów zrozumiałych dla użytkownika. W ustawodawstwie europejskim podkreśla się, że każda domena jest niepowtarzalna, bowiem niemożliwa jest rejestracja dwóch takich samych domen. O pierwszeństwie rejestracji domeny decyduje pierwszeństwo złożenia wniosku o zarejestrowanie domeny.

Podobne posty
Jak wykorzystać firmowy profil na Facebooku w celach marketingowych
Jak wykorzystać firmowy profil na Facebooku w celach marketingowych
Najczęstsze błędy popełniane przez małe firmy w Internecie
Najczęstsze błędy popełniane przez małe firmy w Internecie
Pozycjonowanie – lista trendów na które należy się przygotować w 2019 roku
Pozycjonowanie – lista trendów na które należy się przygotować w 2019 roku
Call Now Button