Słownik SEO SEM 2

Farma linków
Jest to typ zaplecza pozycjonującego charakteryzujący się generowaniem dużych ilości podstron zawierających bardzo dużą ilość linków prowadzących do spamerskich stron lub stron pozycjonowanych. Tego rodzaju strony są najczęściej tworzone automatycznie a co za tym idzie są zazwyczaj kompletnie bezużyteczne dla internautów. Stosowanie farm linków jest zabronione i karane przez Google.

Filtr
Jest to swego rodzaju kara stosowana przez Google. Filtr nakładany jest w momencie gdy nastąpi zbyt szybki, nienaturalny przyrost linków z danym słowem/frazą. Powoduje on nagłe obniżenie pozycji strony w wyszukiwarce na dane słowo/frazę. Najbardziej narażone na filtry są nowe strony, które nie zyskały jeszcze "zaufania" w wyszukiwarce.

Frames
Są to tzw. ramki. Użycie tej techniki umożliwia wyświetlanie kilku stron lub podstron na jednej. Stosowanie ramek utrudniało jakiś czas temu indeksację robotom wyszukiwarek, jednak ciągły rozwój algorytmów na których opierają się roboty wyszukiwarek sprawił, że ramki są już poprawnie indeksowane poprzez wyszukiwarki, jednak techika ta z biegiem czasu straciła na popularności i obecnie wychodzi z użycia.

FSB
Jest to bonus dla nowo powstałych stron, który tuż po zaindeksowaniu strony daje jej wysoki skok w wynikach wyszukiwania. Czas trwania Fresh Site Bonus (FSB) nie jest jednoznacznie określony. Z obserwacji osób ze środowiska SEO wynika, że wynosi najczęściej ok kilku dni do kilku tygodni. Kiedy zakończy się okres FSB strona może znacząco spaść w wynikach wyszukiwania, co może zostać mylnie odebrane jako nałożenie filtra.

Geolokalizacja
Jest to sposób określenia rzeczywistego położenia użytkownika sieci na podstawie adresu IP, z którego łączy się z danym serwisem. Dzięki geolokalizacji wyszukiwarki internetowe mogą przedstawić wyniki wyszukiwania dostosowane do kraju czy nawet miasta, z którego pochodzi zapytanie. Geolokalizacja ma podstawowe znaczenie w róznicowaniu wyników wyszukiwania w zależności od położenia geograficznego osoby korzystającej z wyszukiwarki i położenia serwera strony www. Technika ta pozwala na wyświetlanie spersonalizowanych reklam, związanych tylko z bezpośrednim sąsiedztwem użytkownika lub automatyczne odnalezienie najbliższego oddziału firmy. Obecnie "geolokalizację" często wykorzystuje się podczas przeprowadzania kampanii reklamy kontekstowej.

Głębokie linkowanie (z ang. deep linking)
Jest to technika linkowania, która przenosi bezpośrednio do określonej podstrony innej witryny, a nie bezpośrednio na stronę główną. W uproszczeniu można przyjąć, że są to wszystie adresy wyłączając adresy domen i subdomen. Na przykład reklama Adwords, która w przypadku reklamy serwisu z przepisami kulinarnymi na frazę "pierogi ruskie" przenosi użytkownika na podstronę z przepisami na pierogi. Dzięki głębokiemu linkowaniu istnieje możliwość odesłania użytkownika do starszych, równie przydatnych wpisów lub informacji. Technikę "głębokiego linkowania" często stosuje się na blogach.

Google Analytics
Jest to zestaw narzędzi służących do obserwacji zachowań użytkownika w obrębie analizowanej strony www. Dzięki temu narzędziu można się dowiedzieć kiedy użytkownicy odwiedzają daną stronę i co robią podczas odwiedzin. Dzięki Google Analytics można np uzyskać informacje na temat przeglądarek używanych przez użytkowników, źródeł odwiedzin strony itp. Uzyskane informacje można wykorzystać do poprawy lub zmiany strategi marketingowej.

Google Bomb
Jest to technika spamowania wyszukiwarek internetowych linkami, tak aby określona witryna znalazła się na jak najwyższej pozycji wyszukiwań nie wiążących się bezpośrednio z jej zawartością. Przykładem działania tej techniki może być słynna akcja z frazą "kretyn" czy "siedziba szatana". Zabieg ten przeprowadzany jest przez internautów zwykle w celach humorystycznych lub politycznych, dlatego świadome wykorzystanie tej techniki w pozycjonowaniu da znikomy efekt.

Google Dance
Termin oznaczający różnice wyświetlania wyników dla danej frazy. Sytuacja ta spowodowana jest tym, że wyniki wyszukiwania pobierane są z różnych DC(Data Center).

Google Webmaster Tools (GWT)
Bezpłatny serwis informacyjno-diagnostyczny Google, przeznaczony dla webmasterów. Za pomocą GWT można sprawdzić m.in. status zaindeksowania swojej witryny, oraz zoptymalizować jej widoczność w sieci. Serwis Google Webmaster Tools umożliwia profilowanie współpracy wyszukiwarki z daną stroną, informują o problemach, ostrzeżeniach i błędach wykrytych przez roboty wyszukiwarek w strukturze i treści strony www.

IBL
Jest to liczba linków znajdujących się na innych serwisach internetowych prowadzących do naszej strony www. Liczba ta jest ważnym wskaźnikiem, który ma znaczący wpływ na pozycję strony w wyszukiwarkach. Pożądana jest jak największa liczba wartościowych linków przychodzących, ponieważ im więcej linków przychodzących tym strona internetowa jest bardziej wartościowa dla wyszukiwarek.

Indeksacja
Jest to umieszczanie i aktualizacja informacji o stronie www w bazie danych danej wyzukiwarki, na podstawie danych pobranych przez roboty indeksujące.

Katalog stron
Strona podzielona na tematyczne kategorie, której głównym celem jest przechowywanie i publikowanie linków do innych stron internetowych wraz z ich opisem, słowami kluczowymi, a czasem również miniaturką strony docelowej. Katalogi dzielimy na płatne, darmowe, moderowane, niemoderowane, tematyczne, ogólnotematyczne, z linkami bezpośrenimi i bez linków bezpośrednich przy czym katalogi bez linków bezpośrednich nie mają praktycznie wpływu na pozycjonowanie. Najpopularniejszym katalogiem jest katalog DMOZ.

Katalogowanie
Jest to proces polegający na dodawania adresu strony do odpowiedniej liczby wyselekcjonowanych katalogów stron WWW. Strony są dodawane do konkretnych kategorii tematycznych wraz z krótkim opisem treści serwisu oraz słowami kluczowymi. Wyróżnia się dwa rodzaje katalogowania ręczne(wpisy dodawane przez człowieka do odpowiednio wyselekcjonowanych katalogów z unikalnym opisem pozycjonowanej strony www), i automatyczne (za pomocą programów typu adder). Wpisy do zadbanych katalogów często przyczyniają się do zwiększenia ruchu na stronie.

Keyword density (nasycenie słów kluczowych)
Jest to współczynnik, który odnosi się do konkretnego słowa lub frazy występującej w treści pozycjonowanej strony www informujący o procentowym udziale tego słowa w stosunku do wszystkich słów występujących na stronie. Parametr ten używany jest przez roboty wyszukiwarek do określenia, w jakim stopniu dana strona internetowa odpowiada szukanemu słowu kluczowemu czy frazie. Zbyt duże lub zbyt małe nasycenie strony słowami kluczowymi może utrudnić pozycjonowanie strony internetowej, dlatego zaleca się aby współczynnik ten wynosił kilka procent.

Landing Page
Jest to strona (podstrona), na którą użytkownik zostanie przekierowywany po kliknięciu reklamy serwisu. Zadaniem Landing Page jest pokazanie internaucie dokładnie tych informacji, których szukał oraz śledzenie dalszych jego ruchów w obrębie serwisu. Landing Page może to być również strona (podstrona) przygotowana dla osób poszukujących ściśle określonych informacji, o treści odpowiadającej na mocno sprecyzowane pytanie.

Strona ta jest ściśle związana z przekazem reklamowym i jej zadaniem jest niejako automatyczne pozyskanie klienta. Może to być przyszły odbiorca newsletterów, uczestnik konkursu, czy wreszcie ktoś, kto za pośrednictwem formularza zamówi promowany produkt. Podstawowym zadaniem Landing Page jest sprawne dostarczenie odwiedzającemu poszukiwanych informacji, a z drugiej strony… zebranie potrzebnych informacje o potencjalnym kliencie.

Link Baiting
Strategia mająca na celu zdobycie jak największej ilości darmowych linków do naszej strony. Opera się na publikowaniu, kontrowersyjnych treści, które zachecają ludzi do linkowania do nich. Zaletą tej techniki jest to, że umożliwia ona pozyskanie wielu linków naturalnych w krótkim czasie.

Link Popularity
Jest to parametr, który określa ilość i jakość linków przychodzących danej strony www. Na podstawie tego wskaźnika ustalany jest Google Page Rank. Podczas wyznaczenia Link Popularity oprócz ilości linków przychodzących, wyszukiwarka bierze pod uwagę również moc linków. Te linki, które są umieszczone na stronach internetowych lepszej jakości mają znacznie większą wagę od tych zamieszczonych na stronach ubogich w treść lub mało popularnych.

Mapa strony
W odniesieniu do SEO jest to dokument w formacie XML, który tworzony jest po to, aby ułatwić wyszukiwarce dotarcie do wszystkich pod stron serwisu internetowego. Plik ten zawiera linki wewnętrzne do wszystkich podstron strony www oraz informacje o dacie ich aktualizacji i priorytecie ważności. Oprócz standardowych map witryn można również tworzyć mapy stron służące do przekazywania Google informacji na temat specyficznej zawartości stron, w tym filmów wideo, materiałów dla komórek, wiadomości itp.

Metatagi
Są to dane lub znaczniki znajdujące się w sekcji HEAD kodu strony www, które nie są widoczne dla użytkownika, ale są widoczne przez roboty przeszukujące Internet. Zawierają one dane na temat dokumentu (w tym przypadku strony www) takie jak np.: opis strony, słowa kluczowe, autor, język, data powstania. Struktura meta tagów jest następująca: (oprócz title)

Mod Rewrite
Jest to Mod rewrite to moduł serwera Apache umożliwiający transformacje linków do postaci bardziej przyjaznej użytkownikowi i wyszukiwarkom internetowym (tzw. "przyjazne url"). Dzięki zastosowaniu mod rewrite długie linki staną się krótsze oraz co ważne przyjazne dla wyszukiwarek, gdyż nie wszystkie roboty indeksują dynamiczne strony z ?, &, =, w linkach.

Optymalizacja stron
Jest to szereg działań mających na celu poprawę kodu i treści pozycjonowanej strony internetowej, tak aby była jak najbardziej wartościowa z punktu widzenia wyszukiwarek internetowych. W skład optymalizacji strony wchodzi optymalizacja treści, która ma na celu przygotowanie treści (tekst, elementy graficzne, elementy flash, itd.), łatwej w odbiorze dla użytkowników i robotów wyszukiwarek odpowiednio nasyconej frazami i słowami kluczowymi przewidzianymi do pozycjonowania w wyszukiwarkach oraz optymalizacja kodu polegająca na odpowiednim rozmieszczeniu, uwidocznieniu i powiązaniu elementów strony www.

Orphan page (ślepy zaułek)
Są to takie strony w sieci, lub podstrony serwisu internetowego, do których nie prowadzą żadne zewnętrzne linki. W momencie trafienia na taką stronę użytkownik zmuszony jest do skorzystania przyciusku "wstecz" ("back") w przeglądarce internetowej lub do wpisania adresu innej podstrony w pasku nawigacyjnym przeglądarki internetowej.

Page Rank
To algorytm oceny wartości stron internetowych stosowany i opracowany przez wyszukiwarkę Google. Dokładny sposób działania algorytmu nie jest znany. trony o wysokim współczynniku Page Rank mają wyższą zdolność do przekazywania (nadawania) wysokiej wartości PR innym stronom do których się odnoszą (wskazanie za pomocą linków wychodzących). Współczynnik Page Rank aktualizowany jest na bieżąco, jednak dopiero po update PR jego zaktualizowana wartość jest widoczna dla użytkownika poprzez różnego rodzaju narzędzia SEO.

Pozycjonowanie
Jest to szereg działań zewnętrznych (linkowanie z innych stron do strony pozycjonowanej) jak i wewnętrznych (linkowanie wewnętrzne) w odniesieniu do strony pozycjonowanej, które mają na celu wypromowanie strony internetowej w organicznych wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz kluczowych.

Presell Pages (tzw. precle)
Są to otwarte dla wszystkich użytkowników sieci serwisy internetowe stworzone najczęściej w oparciu o systemy blogowe (np. WordPress, Drupal, Joomla), które pozwalają użytkownikom na zamieszczanie artykułów tematycznych, zawierających linki bezpośrednie do pozycjonowanych serwisów internetowych. Ważne jest, aby nie powtarzać tych samych wpisów w kilku preclach, ponieważ ich głównym założeniem jest unikalność treści.

Scuttle
Jest to skrypt umożliwiający stworzenie strony internetowej z odnośnikami do ulubionych stron. Serwis stworzony na bazie takiego skryptu charakteryzuje się bardzo dobrym linkowaniem wewnętrznym co owocuje świetnym indeksowaniem przez roboty wyszukiwarek. Niektórzy użytkownicy wykorzystują scuttle jako dodatkową funkcjonalność serwisów społecznościowych.

SEO CMS
Mianem SEO CMS lub inaczej SEO FRIENDLY CMS określa się systemy zarządzania treścią, które pozwalają na tworzenie optymalnych pod względem struktury i treści stron i serwisów internetowych. Systemy zarządzania treścią przyjazne wyszukiwarkom ułatwiają naturalne pozycjonowanie przez odpowiednie wyróżnienie elementów struktury i fragmentów treści strony www oraz zbudowanie odpowiednich relacji między tymi elementami. Do takich systemów śmiało zaliczyć Drupal-a czy Wordpress-a.

SERP (Search Engine Results Page)
Jest to strona wyników wyszukiwania, na której wyszukiwarka prezentuje wyniki zapytania na podaną frazę lub słowo kluczowe. Wyniki na takiej stronie są hiperłącza do serwisów internetowych wraz z tytułami i opisami stron, na których robot wyszukiwarki znalazł szukaną frazę. Domyślnie większość wyszukiwarek prezentuje w SERP'ach (wynikach wyszukiwania) 10 pozycji.

SMO (Social Media Optimization
Jest to taka optymalizacja serwisu internetowego, która ułatwi jego promocję w społecznościach internetowych. Social Media Optimization pomimo, że nie wiąże się w sposób bezpośredni z wyszukiwarkami, coraz częściej stanowi ważny element strategii promocji produktów i usług w wyszukiwarkach. SMO można porównać do przekazywania sobie wiadomości z ust do ust, na zasadzie marketingu szeptanego. W podobny sposób przekazywane są informacje w mediach i serwisach społecznościowych z tą różnicą, że wykorzystują do tego celu kanały RSS, filmiki, zdjęcia, komentarze itp.

Spam
W odniesienu do pozycjonowania są to nieetyczne, niedozwolone metody takie jak: ukrywanie tekstu bądź linków na stronie, cloaking, zamieszczanie na stronie słów niezwiązanych z jej treścią, automatyczne generowanie wielu subdomen, powielanie treści na wielu serwisach, tworzenie doorway pages, tworzenie specjalnie spreparowanych stron na potrzeby robotów wyszukiwarek itp. Strony spamowe są tworzone przez ludzi w celu manipulacji wynikami wyszukiwania. Spam jest coraz ostrzej zwalczany przez wyszukiwarki internetowe i może być przyczyną nałożenia kary w postaci usunięcia strony z indeksu lub obniżenia jej pozycji.

Trust Rank
Jest to algorytm, który określa pozwalający przybliżyć stopień zaufania jakim można obdarzyć daną stronę internetową. Głównym założeniem algorytmu jest promowanie dobrych i wartościowych stron internetowych oraz wychwytywanie serwisów "wątpliwej jakości" na podstawie analizy kodu witryny oraz linków przychodzących, dlatego ważne jest, aby linki prowadzące do naszej witryny były najwyższej jakości.

White SEO
Mianem tym określa się zbiór technik pozycjonowania, które są w 100% zgodne z wytycznymi wyszukiwarek internetowych. Techniki te polegają przede wszystkim na tworzeniu unikatowych stron, które są ciekawe, przydatne użytkownikom, dzięki czemu są chętniej odwiedzane przez internautów. Strony oparte o White SEO redaguje się w oparciu o wskazania Google, odpowiednio dopasowując przy tym słowa i frazy kluczowe do faktycznej tematyki pozycjonowanego serwisu.